HEATNET is al jaren specialist in zone- en etageregelingen. Momenteel is het dus niet meer een kwestie van naar eigen inzicht regelen van de temperatuur in een ruimte: het is verplicht, ook in de bestaande bouw bij vervanging van radiatoren of vloerverwarming. (zie HIER meer hierover)

Regel de temepratuur per etage en/of per ruimte

Herkent u één van de volgende situaties?

 • U heb beneden vloerverwarming op de CV-ketel: boven worden de radiatoren niet meer warm
 • U hebt vloerverwarming op stadsverwarming en krijgt het boven niet meer warm
 • U hebt een open haard, hout- of gaskachel: als er gestookt wordt is het boven niet te verwarmen
 • U hebt een werkkamer of praktijk aan huis: het hele huis moet opgewarmd worden om deze ruimten goed te verwarmen
 • U wilt de vloerverwarming in diverse zones verdelen en ruimten die niet verwarmd hoeven te worden, niet of minder verwarmen
 • U wilt de temperatuur in de kamers op de 1e etage onafhankelijk van elkaar regelen
 • U wilt meerdere appartementen aangesloten op 1 CV-Ketel, onafhankelijk van elkaar regelen.

Dan is etageregeling zeker een oplossing voor uw situatie.

In het bijzonder bij CV-installaties waarop ook een vloerverwarming is aangesloten, kan het van groot belang zijn om de verschillende etages met een verwarming via radiatoren via een zoneregeling apart te bedienen.

Bij stadsverwarming (waar overal in de woning warm water met een constante druk beschikbaar is) is een dergelijke zoneregeling eenvoudiger aan te brengen.
Wij adviseren dan ook om bij toepassing van vloerverwarming op stadsverwarming deze altijd apart te laten regelen met een eigen thermostaat zodat de ruimten op andere etages niet afhankelijk zijn van de temperatuur in de woonkamer (waarin meestal de thermostaat is geplaatst)

Zonder etageregeling wordt het gehele huis huis verwarmd, ook al wordt een bepaalde ruimte niet gebruikt.
Met etageregeling worden alleen de gebruikte ruimten verwarmd, ook al brandt in de woonkamer, waar de thermostaat hangt, de open haard.

Zone- of etageregeling kan meer besparen dan een “slimme thermostaat”!

Waar u weinig over hoort, zijn de nadelen van een “slimme thermostaat”. Die ervaart men meestal pas, nadat deze is aangeschaft.
De uitgaven voor thermostaat en montage zijn al gemaakt, dus het is lastig om te erkennen dat men eigenlijk iets in huis heeft gehaald wat niet 100% aan de wensen voldoet.

Om bijvoorbeeld Buienradar te bekijken heb je geen TOON nodig. En om het verloop van gas- en elektriciteitsverbruik te bekijken: daarvoor zijn andere methoden.

Een overzicht van enkele belangrijke nadelen van de “slimme thermostaat”:

 • Een “slimme thermostaat” kan meestal NIET meer dan vanaf één vast punt in huis de CV-ketel bedienen.
  (+ de nodige informatie verzamelen en sturen naar plaatsen waarop u geen grip hebt) Slim zegt in de meeste gevallen niet meer dan dat men de temperatuur kan instellen op de gewenste tijdsdstippen of dat men de temperatuur op afstand via een smartphoen kan regelen. Zo slim is dat niet meer: de meeste thermostaten zijn programmeerbaar en het regelen via WIFI is bij de meeste regelingen al standaard.
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET de temperatuur per etage regelen.
  Per etage of ruimte de temperatuur regelen levert logischerwijs meer op. Je kunt mer één thermostaat niet de temperatuur op verschillende etages onafhankelijk van elkaar regelen.
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET uw vloerverwarming en de aanwezige radiatoren onafhankelijk van elkaar regelen.
  Op de meeste “slimme” thermostaten kan geen externe vloersensor aangesloten worden waarmee u de temperatuur van uw vloer binnen bepaalde grenzen kunt regelen.
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET altijd worden ingezet bij stadsverwarming. Veel regelingen hebben geen uitvoering voor stadsverwarming
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET meer dan alleen een CV-ketel schakelen en kan daarnaast niet tegelijkertijd bijvoorbeeld een zoneklep (230 Volt) schakelen
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET de temperatuur in verschillende ruimten weergeven of regelen.
  Met individuele wensen per ruimte kan de “slimme thermostaat” helemaal niets. Wilt u boven apart verwarmen van beneden of een praktijk/werkruimte aan huis separaat verwarmen op bepaalde in te stellen uren, dan kunt u dat niet met een “slimme thermostaat”.
 • Een “slimme thermostaat” kan NIET de temperatuur van uw vloer regelen.
 • Een “slimme thermostaat” biedt GEEN oplossing voor het feit, dat wanneer u een gas- of houtkachel gebruikt, het in andere vertrekken koud is.
 • Een “slimme thermostaat” biedt GEEN inzicht in de temperatuur van verschillende ruimten in de woning.
 • Een “slimme thermostaat” biedt in de meeste gevallen GEEN mogelijkheid om andere apparatuur en/of verlichting te schakelen (zonder aanvullende onderdelen)
 • Bij veel “slimme thermostaten” moet een abonnement bij een energieleverancier worden afgesloten en betaalt u maandelijks extra voor die thermostaat.
  Wanneer u het contract met die energieleverancier opzegt, stopt de functionaliteit van de thermostaat.
  Een totaal achterhaalde situatie!
 • Zonder smartphone of tablet biedt een “slimme thermostaat” weinig meerwaarde.
  Bovendien zijn de meeste intelligente thermostaten enkel geschikt voor iOS- of Android-apparaten en is er geen APP voor een Windows Phone.
 • Bij de marketingpraatjes over de “slimme thermostaat” wordt veel gebruik gemaakt van holle slogans, zoals “Bespaar minimaal 25% (of meer!) op je energiefactuur!” Energie zult u zeker besparen, maar 25% of zelfs meer is erg hoog gegrepen. O.i. is het meest slimme aan de “slimme thermostaat” de manier hoe ze op de markt gezet worden: de marketing rond die apparaten.
  Velen hebben al lang spijt van die aankoop, omdat er niet wordt gerealiseerd wat beloofd werd in al die mooie praatjes.

Zoneregeling verplicht volgens Nederlands Bouwbesluit

Volgens het Nederlandse Bouwbesluit is zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van temperatuur momenteel verplicht.

Meer informatie hierover treft u HIER

Met een wijzigingsbesluit is de verplichting uit EPBD III geïmplementeerd om zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van de temperatuur per kamer of zone voor te schrijven.

De zelfregulerende apparatuur moet automatisch de verwarmings- en koelingsoutput van de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aanpassen op basis van wisselingen in de binnentemperatuur (thermostatisch) en eventuele andere parameters op basis van (handmatig) vooraf ingevoerde instellingen.

Voorbeelden van apparatuur die aan de voorwaarden voldoen zijn een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector en gebouwautomatisering en -controlesystemen die de temperatuur kunnen reguleren per kamer of zone.

Deze zelfregulerende apparatuur moet worden geïnstalleerd bij nieuwbouw of bij het vervangen van één van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw. Bij nieuwbouw moet de zelfregulerende apparatuur de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aansturen. Bij vervanging van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw hoeft de zelfregulerende apparatuur alleen te worden toegepast op het systeem voor ruimteverwarming.

In beginsel moet de apparatuur de temperatuur kunnen reguleren per verblijfsruimte. In het geval dat meerdere aan elkaar grenzende verblijfruimtes onderdeel uitmaken van hetzelfde thermische gebied mag de zelfregulerende apparatuur ook de temperatuur per verblijfsgebied reguleren. Zelfregulerende apparatuur hoeft niet te worden toegepast bij gebouwen of verblijfruimtes of -gebieden in gebouwen die niet worden verwarmd of gekoeld. Ook hoeft de zelfregulerende apparatuur bij verbouw niet te worden toegepast als de meerkosten voor het aanbrengen van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% zijn van de totale installatiekosten van het (gedeeltelijk) vernieuwen of het veranderen of vergroten van het verwarmings- of koelingssysteem. Bij bestaande gebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming moet zelfregulerende apparatuur worden geïnstalleerd wanneer de afleverset wordt vervangen.