Regelmatig gestelde vragen

Verandert de garantie op mijn verwarmingssysteem bij het gebruik van Heatapp!?De installatie van Heatapp! zonder aansluiting op de warmtebron heeft geen invloed op de garantie van het verwarmingssysteem.
Bij het gebruik van Heatapp! met aansluiting op de CV-ketel, bijvoorbeeld via het OpenTherm-interface is een fundamenteel onderscheid tussen garantie (wettelijk recht op levering van een foutloze goederen) en een tussen de fabrikant van de CV-ketel en de klant overeengekomen garantie.
In geval van garantie (wettelijke verjaringstermijn: meestal 2 jaar) blijven in principe de garantieverplichtingen van de fabrikant van kracht.
Hier wordt per geval nagegaan of de verwarming vrij van gebreken was bij aflevering (CV-ketel volledig onafhankelijk is van Heatapp!)
Is er een uitgebreide garantie-vereenkomst tussen de fabrikant en de klant, die ook periodes van meer dan 2 jaar dekt, dan omvat een dergelijke garantie in de regel slechts bepaalde delen van een verwarmingssysteem, zoals de ketel, en niet het gehele systeem.
In welke mate de installatie van Heatapp! invloed heeft op uw garantie is dus afhankelijk van de individuele garantie overeenkomst met de fabrikant.
Wat zijn de kosten Heatapp!?De adviesprijzen zijn vermeld in onze webshop
Wat is inbegrepen in de levering?De Heatapp! Starter Set bestaat uit:De Heatapp! Base incl. LAN-kabel en bevestigingsmateriaal (2 schroeven, 2 pluggen),De Heatapp! Gateway incl. voeding en de LAN-kabel en3 x Heatapp! Drive incl. adapter en 2 AA batterijeneen handleiding.
De Heatapp! Starter Set vloerverwarming bestaat uitDe Heatapp! Base incl. LAN-kabel en bevestigingsmateriaal (2 schroeven, 2 pluggen),De Heatapp! Gateway incl. voeding en de LAN-kabel en1 x Heatapp! vloerverwarming zone controller3 x Heatapp! Sense, draadloze temperatuursensor eneen handleiding.
Heatapp! is een volledig zelfstandig functionerend verwarmingssysteem met radiatoren incl. radiatorsturingen of vloerverwarming met thermo-elektrische actuatoren (230 Volt, normaal gesloten) en een netwerk (LAN of WLAN) besturingssystemen.
Wat is inbegrepen in de installatie kit voor de eerste installatie van het systeem?Voor installateurs is een installatie ki voor het Heatapp! Systeem beschikbaar. Hiermede kan Heatapp! voor de eerste maal met behulp van een laptop ingesteld worden.
Deze kit is inclusief 1 LAN-kabel en 1 speciale USB LAN-adapter.
Waar wordt Heatapp! geproduceerd?De Heatapp! Componenten zijn ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. De elektronische en mechanische onderdelen en grondstoffen worden wereldwijd ingekocht. Deze leveranciers moeten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieubescherming. De Heatapp! Software is ontwikkeld en geprogrammeerd in Burbach-Siegerland – Duitsland.

Draadloze apparatuur

Wat is de omvang van de Heatapp! draadloze apparaten?De draadloze onderdelen van Heatapp!:heatapp! Gatewayheatapp! Driveheatapp! Senseheatapp! Floorcommuniceren via een draadloos digitaal thuisnetwerk in een speciaal frequentiebereik. De reikwijdte van Heatapp! bedraagt volgens testen op dit gebied 20-30m ( verdeeld over 2-3 verdiepingen) in woningen. Vanzelfsprekend hangt dit af van de structurele kenmerken van elk gebouw.
Voor situaties waarbij een ruimte buiten het bereik te blijkt te vallen, is er de Heatapp! Repeater die de reikwijdte binnen de woning kan vergroten.De netwerkcomponentenHeatapp! base enHeatapp! Gatewaycommuniceren via een draadloos netwerk (WLAN) of een bedraad netwerk (LAN) met elkaar.
Bij de draadloze functie is het bereik afhankelijk van het bestaande draadloze netwerk. Bij gebruik van LAN speelt de reikwijdte van deze onderdelen geen rol.
Kunnen Heatapp! Systemen elkaar beinvloeden, bijvoorbeeld in geval de buren ook een Heatapp! systeem toepassen?Nee, dat kan niet gebeuren. Elk onderdeel in een Heatapp! systeem heeft een eigen frequentiebereik en kan niet beïnvloed worden door draadloze radiosignalen van andere systemen.
Kan de draadloze radiatorbediening worden aangepast aan verschillende afmetingen radiatoren?Ja. De Heatapp! Drives hebben een verstelbare grootte aanpassing, waarmee het mogelijk is om verschillende radiator-afmetingen aan te sturen
Hoeveel draadloze-radiator-aandrijvingen kunnen in een ruimte geïnstalleerd worden?Het Heatapp! systeem kan tot 4 Heatapp! Drives per kamer bedienen. Heeft een zeer grote kamer meer dan 4 radiatoren, dan kunnen deze gesplitst worden over meerdere zones van maximaal 4 Heatapp!-Drives radiator bedieningen.
Deze zones worden vervolgens geïdentificeerd en behandeld als een aparte kamer.
Wat is een kamertemperatuur sensor (Heatapp!-Sense)
en waar moet worden geplaatst?
De Heatapp! Sense is een batterij gevoede kamertemperatuursensor, die de actuele luchttemperatuur van de ruimte meet en de gegevens aan de Heatapp!-Base verzendt.
Bij radiatorverwarming is geen extra ruimte temperatuursensor nodig, omdat de bijbehorende sensor al in Heatapp!-Drive is geïntegreerd.
Met het Heatapp! Systeem kan elke kamer op eigen, tijdsafhankelijke gewenste temperatuur ingesteld worden.
Bij vloerverwarming wordt iedere ruimte voorzien van een temperatuursensor Heatapp!-Sense. Degewenste temepratuur per ruimte is in te stellen met het Heatapp! systeem. Elkee kamer heeft zijn eigen, tijdsafhankelijke, gewenste temperatuur.
Door de draadloze technologie is men vrij in de keuze van de positie van de Heatapp!-Sense, maar de Heatapp!-Sense temepratuur sensor moet wel in staat zijn de ruimtetemperatuur te kunnen meten.(mag niet afgedekt worden om nauwkeurige metingen te kunnen maken)

De installatie

Ondersteunt Heatapp!
de regeling van verschillende verwarmingscircuits?
De Heatapp! Base, kan via de optionele verbinding met de CV-ketel een verwarmingscircuit en een warmwater circuit regelen, als de interface van de verwarmingsketel dat mogelijk maakt (bijvoorbeeld toegang tot een OpenTherm interface).
Is voor montage speciaal gereedschap nodig?In het algemeen wordt het complete Heatapp! – System geïnstalleerd door een professionele installateur.
De draadloze actuatoren Heatapp! Drive voor de radiatoren kunnen gedemonteerd en gemonteerd worden met een eenvoudige 2 mm inbussleutel. Het aadraaimoment moet op max. 5 Nm liggen.
Is het mogelijk om oplaadbare batterijen (accu’s) voor de Heatapp! Drive te gebruiken?Nee. De Heatapp! Drive vereist een nominale spanning van 1,5 V + per batterij. Herlaadbare batterijen leveren meestal slechts spanningen van + 1.2V en zijn daarom niet geschikt. Gebruik altijd standaard alkaline AA-batterijen (“AA” / LR6) van goede herkomst: op die manier voorkomt u ook dat er telkens weer batterijen gewisseld zouden meoten worden.
Welke verwarming systemen worden door Heatapp! ondersteund?De Heatapp! Individuele ruimteregeling werkt fabrikant-onafhankelijk en is niet gebonden aan een fabrikant van radiatoren of vloerverwarming.
Met de Opentherm Interface, relais of 0-10 V regeling kan de Heatapp!-Sense! optioneel ook aan te sluiten op de warmtebron / warmwatervoorziening voor nog meer efficiëntie. Heatapp! werkt eenvoudig samen met gas- en olie-gestookte verwarming, warmtepompen, pelletkachels en zonne-energie systemen.
Kan Heatapp! ook worden geïnstalleerd zonder een internetverbinding?Ja. De installateur heeft voor de installatie slechts een werkend netwerk in uw huis of appartement nodig: een internetverbinding niet nodig.
Als u geen internetverbinding hebt, kunt u Heatapp! echter niet bedienen met een smartphone of tablet. Ook kunt u dan geen gebruik maken van updates van de Haeatapp! Base en Gateway. Wij adviseren dan ook altijd om Heatapp! aan te sluiten op internet.
Welke profielen (rollen) kunnen in het Heatapp! Systeem worden opgezet en welke rechten hebben ze?De volgende progfielen zijn mogelijk:Gebruiker: kan alleen de ruimten aanpassen, waarvoor hij een vergunning heeft: – Access Settings “Profiel”, “schakeltijden”, “Design”, “Live View”Beheerder: kan alle kamers regelen en heeft toegang tot alle menu-instellingen van Heatapp!-Base en Heatapp! Gateway. Heeft beperkte rechten in het “professionele, vakman” profielProfessional – Vakman: rechten als administrator met extra toegang tot alle instellingen in de “professionele” instellingen. Heeft echter niet het recht om opgeslagen afbeeldingen te bekijken (gegevensbescherming) (incl Verwarming parameter.)
Wat zijn de verschillende profielen professional en beheerder?De beheerder (meestal huiseigenaar of iets dergelijks) kan natuurlijk toegang tot het hele systeem. Alleen in de professionele modus, zijn er kleine verschillen. De professional heeft ook via deze modus de mogelijkheid van onderhoud op afstand van de verwarmingsinstallatie en toegang om basisinstellingen te veranderen, aan te passen en om evnetuele problemen op te lossen.
Hoe mak men en installatieprotocol van het apparaat genereren en verzenden?Onmiddellijk na de eerste installatie van de Heatapp! Base is voltooid, kunt u de Heatapp! gebruiken en wordt het Basis-menu gegenereerd, toegankelijk via het menu-item: Logboek en wordt deze ze rechtstreeks via e-mail verstuurd.
Als u via tablet met het systeem verbonden bent, kunt u de vermelding onder “Instellingen”, “Systeem” knop te vinden.
Is het mogelijk om Heatapp! Base ook toegang tot het warme water functies van het verwarmingssysteem?Als uw verwarmingsinstallatie bestaat uit een warm water tank en met een Opentherm interface (OT-interface) met de Heatapp! Base is verbonden, kunnen de warm water functies van het verwarmingssysteem worden geraadpleegd.
Kan de draadloze radiatorbediening worden aangepast aan verschillende afmetingen radiatoren?Ja. De Heatapp! Drive heeft een verstelbare grootte aanpassing, die het mogelijk maakt in om mnet verschillende radiatorafmetingen te werken: kleine, normale en oversized radiatoren.
Wat moet voor de instalaltie van de Heatapp! Floor beschikbaar zijn bij de klant?Heatapp! vereist een volledig geinstalleerd verwarmingssysteem en werkt. Bij vloerverwarming worden op de Heatapp! Zoneregeling (Heatapp!-Floor) de bestaande thermosche motortjes per groep (230 volt, normaal gesloten) aangesloten.
Deze dienen wel aanwezig te zijn.

Service

Wat te doen wanneer het netwerk LED knippert rood?Als alleen de Network LED rood knippert, moet het apparaat worden aangesloten op een LAN-verbinding met geactiveerde DHCP-server om hun eigen bedrijf te herstellen. Over de LAN-verbinding met het internet zonder geactiveerde proxyserver bereikbaar moet zijn.
Wat gebeurt er als de batterijen leeg zijn?Als de batterij bijna ten einde loopt wordt tijdig een signaal gegenereerd in de app en op Heatapp! en op de Heatapp! Drive weergegeven.
De batterijen kunnen gemakkelijk worden vervangen. Net voordat de batterijen helemaal leeg zijn, zet het Heatapp! systeem de Drive om vorstschade te voorkomen de klep in de antivries positie.