Zoneregeling

Het grote voordeel van zoneregeling is, dat de temperatuur gemeten en geregeld wordt in iedere ruimte, in plaats van alleen in de woonkamer. Zo kan bijvoorbeeld elke kamer apart verwarmd worden, wanneer de woonkamer al warm genoeg is door bijvoorbeeld de open haard. Zoneregeling werkt met bedrade of draadloze thermostaten en is, afhankelijk van de uitvoering, ook te bedienen met een app op de smartphone.

Elke ruimte een eigen temperatuurregeling

Nieuwe richtlijnen voor zoneregeling

Een belangrijke ontwikkeling is zoneregeling, naast het waterzijdig inregelen, verplicht gesteld is bij de nieuwbouw van woningen en gebouwen en dringend geadviseerd wordt bij renovatie.

Zoneregeling verplicht volgens Nederlands Bouwbesluit

Volgens het Nederlandse Bouwbesluit is zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van temperatuur vanaf 1 januari 2022 verplicht. Met een wijzigingsbesluit is de verplichting opgenomen om zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van de temperatuur per kamer of zone voor te schrijven.

De zelfregulerende apparatuur moet automatisch de verwarmings- en koelingsoutput van de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aanpassen op basis van wisselingen in de binnentemperatuur (thermostatisch) en eventuele andere parameters op basis van (handmatig) vooraf ingevoerde instellingen.

Voorbeelden van apparatuur die aan de voorwaarden voldoen zijn een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector en gebouwautomatisering en -controlesystemen die de temperatuur kunnen reguleren per kamer of zone.

Deze zelfregulerende apparatuur moet worden geïnstalleerd bij nieuwbouw of bij het vervangen van één van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw. Bij nieuwbouw moet de zelfregulerende apparatuur de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aansturen. Bij vervanging van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw hoeft de zelfregulerende apparatuur alleen te worden toegepast op het systeem voor ruimteverwarming.

In beginsel moet de apparatuur de temperatuur kunnen reguleren per verblijfsruimte. In het geval dat meerdere aan elkaar grenzende verblijfruimtes onderdeel uitmaken van hetzelfde thermische gebied mag de zelfregulerende apparatuur ook de temperatuur per verblijfsgebied reguleren. Zelfregulerende apparatuur hoeft niet te worden toegepast bij gebouwen of verblijfruimtes of -gebieden in gebouwen die niet worden verwarmd of gekoeld. Ook hoeft de zelfregulerende apparatuur bij verbouw niet te worden toegepast als de meerkosten voor het aanbrengen van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% zijn van de totale installatiekosten van het (gedeeltelijk) vernieuwen of het veranderen of vergroten van het verwarmings- of koelingssysteem. Bij bestaande gebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming moet zelfregulerende apparatuur worden geïnstalleerd wanneer de afleverset wordt vervangen.

Wat kan Heatnet voor u betekenen?

HEATNET is al jaren specialist in zone- en/of etageregelingen. Momenteel is het dus niet meer een kwestie van naar eigen inzicht regelen van de temepratuur in een ruimte: het is verplicht, ook in de bestaande bouw bij vervanging van de “warmte-opwekkers”, zoals vloerverwarming.