Krijgt u wel de juiste voorlichting?

Bent u wel op de hoogte van de gevolgen van het nieuwe Bouwbesluit? Heeft uw installateur u wel gewezen op de verplichtingen die samen gaan met de aanschaf van een nieuwe warmtepomp of hybride CV-ketel?

De kans is groot, dat u via deze website voor het eerst verneemt dat het Nederlandse Bouwbesluit op het punt van de regeling van uw verwarmingsinstallatie ingrijpende gevolgen kan hebben. Is uw installateur zelf wel op de hoogte van het toepassen van zoneregeling of etageregeling: weet hij wel hoe het werkt? Of laat men zoneregeling “voor het gemak” maar niet op in de offerte, omdat deze dan duurder uit zou kunnen vallen ten opzichte van de mede-aanbieder(s)?

Niet zo verwonderlijk, want veel installateurs hebben weinig of geen kennis van het grijze gebied tussen het aanleggen van leidingen voor de verwarmingsinstallatie of vloerverwarming en de juiste regeling daarvan. En dat, terwijl die regeling van groot belang is bij het thema energiebesparing.

Een wie controleert er nu of er wel of geen goede warmteregeling is aangebracht? Het zou een handhavende taak van de gemeente moeten zijn. Maar deze mist ook de juiste kennis en controlemogelijkheden.

Wat zijn de gevolgen van het niet of niet volledig informeren van u als gebruiker?

De installateur dient u goed te informeren over de gevolgen van het niet goed regelen van uw verwarmingsinstallatie: uit hoofde van zijn zorgplicht. Doet men dat niet, en voldoet men niet aan de verplichtingen van het Nederlandse Bouwbesluit, dan kunt u alsnog aanspraak maken op het laten uitvoeren van de verplichte werkzaamheden. Daarbij mag de meerprijs voor een dergelijke regeling niet meer uitmaken dan 20% van de totaal van de uitgevoerde verwarmingsinstallatie.

Wat mag u verwachten m.b.t. de verplichtingen van het nieuwe bouwbesluit?

Als afnemer wenst u een nieuwe verwarmingsinstallatie die voldoet aan uw wensen en de wettelijke regelingen die er wel degelijk op dit punt bestaan. U wenst een verwarmingsinstallatie die het comfort verhoogt, energiebesparend is en eenvoudig te regelen is.

Nu u op de hoogte bent van de sinds 1 januari 2022 geldende verplichtingen kunt u van uw installateur eisen, dat er een juiste temperatuurregeling wordt aangeboden. Een regeling die door de gebruiker ook controleerbaar is: u bepaalt wanner u een ruimte wel of neit wenst te verwarmen en hoe warm het zou moeten worden.

Er zijn momenteel legio zoneregelingssystemen op de markt. Maar voldoen deze wel aan de eisen van het nieuwe Bouwbesluit?

Naast comfortverhogen en bovenal energiebesparend wilt u natuurlijk niet teveel betalen voor een dergelijke regeling. Comfort verhogend, omdat een ruimte in uw woning momenteel heel anders gebruik kan worden, dan waarvoor deze eigenlijk bedoeld was. Bijvoorbeeld een slaapkamer die bij gebruik als werkkamer op een hogere temperatuur ingesteld moet kunnen worden.

Het te pas en onpas gebruik van het woordje “slim” wil nog niet zeggen dat zo’n regeling ook wel echt slim is. Het op tijd een temperatuur instellen is al lang niet zo slim meer. Zo’n zoneregeling zal ook nog betaalbaar moeten zijn en moet eenvoudig aan te brengen zijn. Bedenk bij al uw beslissingen: U bepaalt wat u wilt en niet de “slimme” verkoper die met een mooi verkoopverhaal komt.

Zoneregeling bij nieuwbouw

Koop je een nieuwbouw woning, dan moet deze al voldoen aan de verplichtingen volgens het Bouwbesluit en dat je per ruimte de temperatuur op de door u gewenste tijdstippen kunt verwarmen.

Een tot nu toe veel gebruikte “naregeling” (ook wel master-slaveregeling genoemd) zal vervangen moeten worden door een zoneregeling (ook wel master-master regeling genoemd).

Bij een woning met radiatoren kan elke radiator uitgevoerd worden met radiator thermostaatknoppen. Bij gebruik van deze radiator thermostaatknoppen zal niet alleen de gewenste temperatuur in die ruimte ingesteld kunnen worden, maar zal ook de cv-ketel, de stadsverwarming of (hybride) warmtepomp het signaal moeten krijgen om de gewenste warmte te leveren en de ruimte te kunnen verwarmen. Dat kan op diverse manieren.

Een goede zoneregeling houdt niet op bij het regelen van één thermostaat in een bepaalde ruimte: alle ruimtes, al dan niet voorzien van radiatoren en.of vloerverwarming zullen apart van elkaar geregeld moeten worden. Alleen dan bereikt je een energiebesparend verwarmingssysteem.

Bij de keuze van een passende zoneregeling willen de medewerkers van Heatnet u graag helpen.