Heatnet etageregelingen

HEATNET Zoneregeling

Voor iedere
ruimte / etage
een eigen regeling !

 


HEATNET afzonderlijke regeling vloerverwarming - radiatoren

 

GEEN weersafhankelijke regeling !

Vaak wordt bij de vraag naar een onafhankelijke regeling voor meerdere vertrekken door de installateur een "weersafhankelijke regeling" geadviseerd. Dat is het "toverwoord" wat veelvuldig wordt toegepast en veelal geen deugdelijke oplossing biedt.
Ons inziens een totaal overbodige uitgave, die geen oplossing biedt voor hetgeen wordt gewenst: een separate regeling voor meerdere vertrekken (al dan niet voorzien van vloerverwarming en/of radiatoren)

Nadelen weersafhankelijke regeling

U laat op advies van uw installateur een weersafhankelijkke regeling installeren, maar beseft u dan ook dat:
 • Deze is fors duurder dan een thermostatische regeling.
 • Deze duurder in gebruik is dan een thermostatische regeling.
 • Deze moeilijker te bedienen is. Behalve dat ze tegenwoordig altijd digitaal zijn, is het bepalen van de juiste stooklijn per definitie niet gemakkelijk.
 • En: omdat woningen meestal niet waterzijdig ingeregeld zijn, en omdat het dan nog moeilijker is om de goede stooklijn te bepalen, worden weersafhankelijke regelingen vaak geplaatst in combinatie met thermostaatkranen op de radiatoren. De stooklijn wordt dan hoger ingesteld, waarna de thermostaatkranen de te warme vertrekken moeten terugregelen. Deze verkeerde toepassing van thermosstaatkranen is duurder in aanschaf, en kost ook nog eens extra energie.
 • Men beweert vaak (graag!) dat een weersafhankelijke regeling zuiniger stookt dan een thermosstatische. Dit is echter niet juist.
  Weersafhankelijke regelingen kunnen ’s nachts niet ‘uit’ gaan, maar gaan over op een lagere stooklijn. Het water wordt dan minder warm, maar de cv blijft wel de hele nacht branden! Dit is een groot nadeel, dat alle vermeende voordelen ruimschoots overschaduwt. Derhalve is er maar één conclusie mogelijk: een weersafhankelijke regelaar gebruikt meer gas dan een thermostatische.
Bron: www.cvtuning.nl

Waarom zou u de temperatuur binnen afhankelijk laten zijn van de temperatuur buiten? Het is toch totaal niet van belang of het buiten koud of nog kouder is? U wilt het binnen lekker warm hebben (en dan graag nog in de ruimten, die u warm wilt en niet in ruimten waar u niet aanwezig bent)
Ook in de combinaties vloerverwarming - radiatoren wordt vaak ten onrechte een (kostbare en energieverslindende) weersafhankelijke regeling geadviseerd.

  • TIP !
   Hebt u in één ruimte radiatoren (met thermostatische kranen) en vloerverwarming en wordt uw vloerverwarming niet goed warm?
   Zet dan temperatuur op de thermostaatkranen op de radiatoren lager dan de kamerthermsotaat!
   Het kan voorkomen dat de radiatoren de ruimte al op temperatuur brengen en de CV-ketel uitschakelen, terwijl de vloer nog niet op temperatuur is.

Een weersafhankelijke regelingen is absoluut niet het middel om allerlei regelproblemen met verwarming in de woning op te lossen.
Er zijn dan ook andere, per saldo voordeliger, oplossingen waarmee u echt energie bespaart!
Waarom adviseert de installateur deze dan niet? Onkunde, gebrek aan goede voorlichting, plus de verkoop van een weersafhankelijke regeling levert hem meer op!

Unieke energiekostenbesparende regeling op basis van
draadloze thermostaat voorzien van 2 ontvangers voor:

 • Onafhankelijke temperatuurregeling van verschillende etages
 • Onafhankelijke regeling vloerverwarming - radiatoren
 • Onafhankelijke regeling werk/praktijkruimte - woonvertrekken
Geschikt voor cv-ketel en stadsverwarming en voor diverse combinaties: vloerverwarming-radiatoren, radiatoren - radiatoren, houtkachel en verwarming van andere vertrekken etc.


Klik op de afbeelding om te vergroten

In de regel wordt in een woning de temperatuur geregeld d.m.v. één thermostaat die in de woonkamer wordt geïnstalleerd. Is die ruimte op temperatuur, dan wordt ook de toevoer van warm water naar de overige verdiepingen afgesloten (en heeft men bijvoorbeeld op de bovenverdieping geen mogelijkheid meer om te verwarmen)

Regelmatig worden we geconfronteerd met de wens om op één CV-ketel (of aansluiting op de stadsverwarming) in diverse ruimten de warmtevraag onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen.
De Heatnet oplossing voor een betaalbare, onafhankelijke regeling van vloerverwarming en/of radiatoren bestaat uit:

 1. 2 x draadloze thermostaat met 2 ontvangers
 2. 2 x elektrisch bedienbare afsluiters in de aanvoerleiding van het circuit van de radiatoren en in de aanvoerleiding van de vloerverwarming
Voorwaarde is dat het leidingennet vanaf de CV-ketel zodanig is aangelegd dat er meerdere circuits lopen, waarop de radiatoen en/of de vloerverwarming zijn aangesloten. Indien er één leiding door de woning loopt die diverse etages voedt, zal het van de situatie afhangen of deze oplossing mogelijk is.
Het5 kan voorkomen dat er nog een extra bypass in het circuit opogenomen dient te worden (afhankelijk van type ketel)

Werking van dit systeem

 1. De draadloze thermostaat op bijvoorbeeld de benedenverdieping bedient een elektrisch bedienbare afsluiter (kraan) gemonteerd in de toevoer van de verdeler voor de vloerverwarming. Eén ontvanger, afgestemd op deze thermostaat geeft een signaal aan deze elektrisch bedienbare klep (230 Volt)
 2. Tegelijkertijd stuurt die thermostaat ook een ontvanger waarmee een signaal aan de CV-ketel wordt gegeven en deze aanschakelt.
  • Warm water vanuit de CV-ketel zal nu stromen via de geopende klep op de verdeler van de vloerverwarming, naar de vloerverwarming. Dit is in de regel een apart circuit wat via een eigen circulatiepomp het warme water in de vloer laat circulren.
  • Omdat de elektrisch bedienbare klep in het circuit van de radiatoren (op dezelfde of andere etage) gesloten blijft, zal dat circuit niet worden voorzien van warm water en blijven de radiatoren aangesloten op dat circuit koud.
 3. Als de draadloze thermostaat op de verdieping (of praktijk of werkruimte !!) een warmtevraag constateert, zal een signaal worden gegeven aan:
  1. De ontvanger van de elektrisch bedienbare klep in de aanvoerleiding naar de radiatoren
  2. EN naar de ontvanger bij de CV-Ketel (of unit van de stadsverwarming) waardoor de CV wordt aangeschakeld.
 4. De draadloze thermostaten bedienen dus EN de elektrische bedienbare klep voor de radiatoren en/of vloerverwarming EN de CV (zonder extra relais etc. te monteren)
  Hierdoor kunnen meerdere circuits onafhankelijk van elkaar geschakeld worden, waardoor u bijvoorbeeld een praktijkruimte onafhankelijk kunt schakelen van een woonruimte of op diverse etages (or ruimtes) onafhankelijk van elkaar de gewenste temperatuur kunt regelen.
 5. De circuits werken totaal onafhankelijk van elkaar en sturen ook onafhankelijk van elkaar de CV-ketel aan.